Płatności

Strona główna - Płatności

Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.

Płatność za pośrednictwem systemu Tpay.com jest dokonywana na platformie odpowiednio Tpay.com. Po wybraniu Tpay.com jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Tpay.com. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.

Wpłata bezpośrednio na nasz rachunek bankowy:

MBank: 68 1140 2004 0000 3802 8094 2757
W tytule podaj numer zamówienia.

X